Bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem zakupów w naszym sklepie.

Sklep internetowy, działający pod adresem www.toner-expert.pl, prowadzony jest przez firmę PHU B. i J. Szczyglińscy Copi-Flex Sp J, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Płocka pod nr 63952, będącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, któremu nadano NIP: 774-310-36-23. Firma Copi-Flex prowadzi działalność przy ulicy Padlewskiego 5 w Płocku.

Regulamin zakupów

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.toner-expert.pl. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 3. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania towaru. Klient może wycofać złożone zamówienie e-mailem pod adresem serwis@copi-flex.p lub telefonicznie pod nr (+48 24) 264 00 71. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
 4. Sklep może anulować złożone zamówienie bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian.
 6. Towary dostępne w magazynie wysyłane w dniu przyjęcia zamówienia najpóźniej następnego dnia roboczego i dostarczane przez doręczyciela. Realizacja zamówień na towary, których aktualnie brak w magazynie jest uzgadniana z klientem pocztą e-mail lub telefonicznie.
 7. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  1. przy odbiorze: należność pobiera doręczyciel;
  2. kartą kredytową: należność pobierana jest w chwili stwierdzenia możliwości wysłania towaru
  3. przelewem na rachunek bankowy:
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a Sklepem Internetowym toner-expert.pl. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy ma miejsce poprzez wydrukowanie i przekazanie klientowi dokumentu noszącego nazwę "specyfikacja sprzedaży" lub faktury VAT.
 9. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku "O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego" określa uprawnienie kupującego do żądania, w sytuacji gdy zakupiony towar jest niezgodny z umową - doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Relamacje należy skladać w formie pisemnej po uprzednim skontaktowniu się z firmą copi-flex na adres e-mail serwis@copi-flex.pl lub telefonicznie pod nr (+48 24) 264 00 71. Naprawy i wymiany dokonywane są nieodpłatnie (zapewniamy zwrot kosztów poniesionych przez kupującego związanych z demontażem, dostarczeniem, robocizną, materiałami oraz ponownym zamontowaniem i uruchomieniem). 14 dni jest terminem wiążącym na ustosunkowanie się do żadania kupującego i nie dokonanie tego oznacza uznanie żądania za uzasadnione. Jeśli zaistniały okoloczności, w których kupujący nie może żądać naprawy lub wymiany albo sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa lub wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, konsument ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy (chyba że niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna). Konsument traci uprawnienia do żądania doprowadzenia towaru do zgodności z umową, jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności tego towaru z zawartą umową nie zawiadomi firmy copi-flex, a w każdym przypadku uprawnienie wygasa z upływem dwóch lat od wydania rzeczy.
 10. Ewentualne wady lub uszkodzenia sprzętu objęte gwarancją będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych (w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu do 21 dni roboczych).Reklamacje towarów posiadających karty gwarancyjne producentów należy składać w sposób wskazany w karcie. Na pozostałe towary w sprawie reklamacji należy kontaktować się z firmą copi-flex na adres e-mail serwis@copi-flex.pl lub telefonicznie pod nr (+48 24) 264 00 71 i po uzgodnieniu wysłać towar Pocztą Polską na adres firmy copi-flex. Koszt przesyłki zostanie zwrócony natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji.
 11. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zwrócić kupiony towar bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odbioru przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony i musi być zwrócony w oryginalnym fabrycznym opakowaniu. O zwrocie towaru sprzedawca musi być poinformowany w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki w formie pisemnej.
  Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru z wyłączeniem kosztów przesyłki w obie strony. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.

Akceptuję

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.